Soul Innovation לחדשנות בתחום בריאות הנפש - הכוורת

Soul Innovation

סוף סוף יש הזדמנות להכיר מקרוב את זירת החדשנות של עולם בריאות הנפש. יחד נקדם פיתוח והטמעה של פתרונות יצירתיים, חברתיים וטכנולוגיים ונדאג לא להשאיר אף אחד מתחת לרדאר.

מופע של מיזם נפשות
חדשנות בעולם בריאות הנפש

עולם בריאות הנפש משתנה ואנחנו עדים כיום לפיתוח של תוכניות התערבות חדשניות על ידי משרדי ממשלה, מוסדות ציבור, ארגוני מגזר שלישי, בתי חולים וקופות חולים ומיזמים חברתיים. כמרכז ליזמות החברתית של ישראל שמנו לנו למטרה להיות צומת מרכזית בין כלל השחקנים בתחום ויצרנו שותפויות עם גופים אסטרטגיים באקוסיסטם. בינואר 2023 נורתה יריית הפתיחה בכנס ראשון מסוגו, שהביא לשולחן את  מגוון השחקנים בזירה. מכאן נמשיך לקדם ולפתח יחד את התחום סביב 3 צירים מרכזיים:
1. מתן במה לארגונים בשדה וליזמות שצומחת מהשטח
2. יצירת חיבורים מחוללי שינוי לקידום החדשנות ולהטמעתה
3. היכרות עם תפיסת החדשנות של השחקנים באקוסיסטם

חדשנות שצומחת מהשטח

מיזמים שונים כבר מפתחים פתרונות פורצי דרך, כשכל אחד מהם שם את הדגש על היבט מהותי אחר בתחום, כגון טיפול משפחתי, קידום הנגישות לטיפול, התאמות לזהות האישית ולתרבות והחשיבות שבאיתור נכון. הכירו את המיזמים שפותחו בכוורת.
התמודדות-נפשית
התמודדות-נפשית
התמודדות-נפשית
זקנים
התמודדות-נפשית
אוכלוסיות בסיכון
קהילת יוצאי אתיופיה
הגיל הרך
התמודדות-נפשית
התמודדות-נפשית
התמודדות-נפשית
זקנים
משפחות עם אתגרים
נוער
דילוג לתוכן