מענים בקהילה לאנשים המתמודדים עם משבר נפשי חריף: סקירה בין-לאומית - הכוורת

מענים בקהילה לאנשים המתמודדים עם משבר נפשי חריף: סקירה בין-לאומית

משרד האוצר פנה אל מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בבקשה לערוך סקירה בין-לאומית של מענים אשר מהווים חלופה בקהילה לאשפוז פסיכיאטרי אקוטי של מבוגרים. בקובץ המצורף תמצאו את הדו"ח המלא וכן את התקציר שפורסמו על ידי מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

מטרה

לספק תמונת מצב עדכנית ומקיפה על סוגי מודלים בעולם שנועדו לתת מענה בקהילה למבוגרים בעת משבר נפשי חריף.

שיטה

  • סקירה בין-לאומית של מאמרים אקדמיים ופרסומים גלויים באתרי אינטרנט, כגון דוחות מחקר וספרות אפורה על מענים בקהילה המוצעים במדינות שונות ומיועדים למבוגרים שנתונים במשבר נפשי חריף. הסקירה התמקדה בגישות, בפרקטיקות ובמודלים רווחים ובחנה יישומים שלהם בפועל, ככל שאותרו.
  • ראיונות חצי מובנים (דצמבר 2021 – מארס 2022) עם מומחה מהאקדמיה, עם איש מקצוע ועם פעיל חברתי בתחום בריאות הנפש בארץ. הראיונות נערכו פנים אל פנים או באמצעות שיחת וידאו מקוונת.

ממצאים

הסקירה מראה כי את מגוון המענים אפשר לחלק לשני מודלים:

  • מענים המהווים מסגרת שהייה
  • מענים שאינם מהווים מסגרת שהייה

מענים המהווים מסגרת שהייה מספקים ככלל שירות קצר מועד באופיו ותחום בזמן. השירות במסגרות השהייה אינו ניתן בכפייה, והן פועלות על פי גישת ההחלמה. הן מתבססות על מידה גבוהה של מעורבות ותמיכת עמיתים עם ידע מניסיון, ולעיתים השירות כולו ניתן בידי עמיתים. לרוב הן מציעות חיבור לשירותי בריאות נפש אחרים בקהילה המקומית, והן גם ממשיכות לספק תמיכה ושירות למי ששהו בהן בתום תקופת השהות.
מענים שאינם מהווים מסגרת שהייה מאפשרים לאדם לשהות במקום מגוריו הרגיל ולקבל טיפול למשבר הנפשי החריף. אפשר לקבל את הטיפול במרכזי טיפול או במסגרות חברתיות בקהילה, או באמצעות צוותים ייעודיים המגיעים למקום המגורים של האדם. לעיתים המענה מספק שירות מהיר ומיידי ונועד לטפל באדם הנתון במצב המשבר עד להעברת הטיפול לגורמי טיפול אחרים בקהילה או עד לאשפוזו, ולעיתים הוא פועל לאורך זמן, לפי הצרכים המשתנים של צרכן השירותים ולפי רצונו.
נוסף על שני מודלים אלו קיים מודל טריאסטה, על שם העיר באיטליה, המציע הסתכלות מקיפה על אופן ארגון שירותי בריאות הנפש ברמה המקומית. לא אחת, מודלים של מענה בקהילה למשבר חריף, בין במסגרת שהייה ובין במסגרת ללא שהייה, מבוססים על תפיסות עולם וגישות חדשניות לצורך הבנת המשבר החריף וטיפול בו. היבט מרכזי במודלים אלו הוא יצירת קשרים הדוקים ויחסי אמון בין מקבלי השירות לאנשי הצוות. המענים בקהילה מספקים רצף טיפול, ובתום תקופת הטיפול הרשמית, אנשי הצוות מפנים את המטופלים לגורמי טיפול אחרים בקהילה, לפי הצורך, או דואגים שיקבלו שירותי המשך. לבסוף, מגוון המענים בקהילה בעת משבר נפשי חריף יכול להתאים למגוון צרכני שירות ולצורכיהם הייחודים – נשים, קהילת הלהט"ב ועוד.

הצעה לציטוט בעברית:
רימון-גרינשפן, ה. וקורן, י. (2022). מענים בקהילה לאנשים המתמודדים עם משבר נפשי חריף: סקירה בין-לאומית. דמ-22-912. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. 

הצעה לציטוט באנגלית:
Rimon-Greenspan, H., & Koren, Y. (2022). Community-Based Services for People Experiencing an Acute Mental Health Crisis: An International Review. RR-912-22. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)
 
WhatsAppFacebookLinkedInTwitterEmailCopy Link
דילוג לתוכן