Enola - הכוורת

Enola

ממשק דיגיטלי לתמיכה מערכתית למשפחה במשבר

חברה בע"מ

מקור המיזם מיזמי הכוורת
סטטוס המיזם בהקמה
שנת המיזם 2022
סוג המיזם מוצר טכנולוגי

יונתן ווינברג

יועץ אסטרטגי שהפך ליזם חברתי
WhatsAppFacebookLinkedInTwitterEmailCopy Link
דילוג לתוכן