ארגונים מייסדים | הכוורת מרכז יזמות וחדשנות חברתית

הארגונים המייסדים

הכוורת הוקמה על ידי ג'וינט ישראל וקרנות הביטוח הלאומי, שני הארגונים המובילים בפיתוח שירותים חברתיים בישראל. זאת מתוך אמונה ביכולת של השטח להביא נקודת מבט שונה ומרעננת על בעיות חברתיות קיימות ולפתח עבורן מענים יזמיים פורצי דרך.

יחד מובילים חדשנות

הקמת הכוורת אפשרה להתחיל שלב בין הניסיון והמשאבים שקיימים בארגונים לבין החדשנות, היצירתיות והתעוזה שצומחות מהשטח. הכוורת משלימה ומעשירה את העשייה הנרחבת של שני הארגונים, כשהמטרה היא אחת – פיתוח שירותים חברתיים עבור אוכלוסיות פגיעות. הג'וינט והקרנות ממשיכים לתמוך בכוורת לכל אורך הדרך, ובזכות כך, היזמים החברתיים בכוורת נהנים ממשאבים משמעותיים, ידע יקר ערך וחיבורים אפקטיביים לשותפים רלוונטיים בממשלה, במגזר השלישי ובמגזר העסקי. מהתוצאה כולם מרוויחים –  מודלים חברתיים חדשניים ומגוונים מפותחים בכוורת, ומוזרמים לשדה השירותים החברתיים כדי לעבור הטמעה בקנה מידה לאומי.

ג'וינט ישראל

ארגון ג'וינט ישראל הוא הזרוע בישראל של ארגון הג'וינט העולמי, שפועל מזה כמאה שנים למען יהודים ב-70 מדינות ברחבי העולם. ג'וינט ישראל פועל בשותפות עם ממשלת ישראל, הרשויות המקומיות, המגזר השלישי והמגזר העסקי וכן עם תורמים מהארץ ומהעולם ועוסק בקידום איכות החיים, שיוויון הזדמנויות וצמצום פערים בחברה הישראלית. הארגון מאתר צרכים בקרב הקבוצות שהגדיר כיעדיו, ויחד עם שותפיו מפתח ובונה תשתית של עשרות תכניות חברתיות, שירותים חברתיים ויוזמות הנותנות להן מענים. פעילות ג'וינט ישראל מתבצעת באמצעות חמש שותפויות אסטרטגיות עם ממשלת ישראל.

מעבר למגבלות - למען אנשים עם מוגבלות

קידום חיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות, וצמצום פערים חברתיים – כלכליים בין אנשים עם מוגבלות לאנשים ללא מוגבלות.

אשל - הזדקנות מיטבית

מיקסום העצמאות והאוטונומיה של האדם במהלך ההזדקנות ודחיקת התלות שלו בזולת ובמערכת, בגין סיכון בריאותי, חברתי או כלכלי ובהתאם למדדים להזדקנות מיטבית, ובתוך כך מקסום התועלת לאדם ולמשק.

אשלים - מוביליות חברתית

צמצום אי שוויון בין החברה הערבית לחברה היהודית ובין היישובים ושכונות המאופיינים במדדים סוציואקונומיים נמוכים ובמוביליות בין-דורית נמוכה, בכל תחומי החיים בחברה הישראלית.

תבת - שילוב ופריון בשוק העבודה

מובילים בישראל את החדשנות והפיתוח בתחום השילוב האיכותי בשוק התעסוקה של כל אדם בישראל, תוך מיקוד בפיתוח ההון האנושי והעלאת הפריון הכללי במשק.

אלכא - יעילות ומועילות המערכת הציבורית

פועלים למקסם את יכולת המערכות הציבוריות בישראל לספק שירותים חברתיים לתושבי מדינת ישראל באופן יעיל ומועיל, וזאת מתוך אמונה שמערכות טובות יותר מייצרות שירותים טובים יותר, המאפשרים חיים טובים יותר לכולם.

קרנות הביטוח הלאומי

קרנות הביטוח הלאומי הן קרנות ממשלתיות שפועלות לקדם שיוויון הזדמנויות ולשפר את איכות החיים של אוכלוסיות במצבי סיכון. הקרנות, באמצעות מימון וליווי גופים וארגונים, מסייעות בפיתוח שירותים לרווחה של קבוצות בסיכון ובמתן מענה לצרכים חברתיים חיוניים. קרנות הביטוח הלאומי מסייעות לעשרות אלפי אנשים מאוכלוסיות פגיעות ליהנות באופן שוטף ממגוון שירותים ומוצרים ייחודיים, במטרה לצמצם את הפער החברתי בינם לבין כלל האוכלוסיה, להקל על מצוקותיהם ולהעניק להם פתרונות מבינים ותומכים, שיסללו עבורם דרך לשוויון הזדמנויות בחברה. במקביל, חברות וארגונים מקבלים סיוע מהקרנות לצורך פיתוח שירותים חדשניים לרווחת אוכלוסיות אלה.

קרן לפיתוח שירותים לנכים

הקרן הוקמה על בסיס האמונה בזכותם של אנשים עם מוגבלות לחיות חיים מלאים ככול האפשר ולממש את מרב הפוטנציאל הגלום בהם. הקרן מסייעת לחברות וארגונים המבקשים לפתח שירותים המובילים לשילובם של אנשים עם מוגבלות בקהילה ומעניקים להם דרך לשוויון הזדמנויות אמיתי. הקרן תומכת ומסייעת בפיתוח שירותים בתחומי חינוך, שיקום, דיור, תעסוקה, פיתוח טכנולוגיה מסייעת, הכשרות ייעודיות להנגשה, פיתוח אתרי אינטרנט, ספורט ובילוי בשעות הפנאי.

קרן סיעוד – לשיפור חייהם של הקשישים

הקרן הוקמה מתוך הצורך בטיפול ממושך ברווחת האוכלוסייה המבוגרת. הקרן רואה חשיבות רבה בהישארותו של הקשיש בביתו, בקהילה, שם יש לו סביבה מוכרת ותומכת. לשם כך מסייעת הקרן בפיתוח תשתיות לשירותים בקהילה עבור קשישים המוגבלים בפעילויות יום יומיות. בצד זה מסייעת הקרן גם בפיתוח ושיפור השירותים לקשישים מוגבלים שנמצאים במוסדות. הקרן פועלת כחלק מפעולות הפיתוח הלאומיות, שבהן שותפים גופים סטטוטוריים בצד רשויות מקומיות וארגונים וולונטריים.

הקרן למפעלים מיוחדים

הקרן תומכת ומעודדת פיתוח שירותי רווחה ניסיוניים וחדשניים לקבוצות בסיכון ולקבוצות בעלות צרכים מיוחדים, כגון נשים שנפגעו מאלימות במשפחה, משפחות עם קשיים, אסירים משוחררים, ילדים עם צרכים מיוחדים, קשישים הסובלים מאלימות, דורשי עבודה, דרי רחוב ועוד. הקרן מעניקה בית חם ליזמים חברתיים המעוניינים לבנות מודלים לפיתוח שירותי רווחה עתידיים לאוכלוסיות בסיכון. הקרן מלווה את היזמים בהמשגת המודלים ומסייעת להם בהגשת הבקשות. מטרת הקרן היא לפתח מענים ושירותי רווחה חסרים, שבאמצעותם משפרים תפקוד, התמודדויות ואיכות חיים של אזרחים. התוכניות מופעלות באמצעות הגורמים בקהילה. הקרן פועלת באמצעות קולות קוראים ובאמצעות פניות יזומות לקרן, בדגש על פיתוח שירותי רווחה חדשניים ונסיוניים.

קרן לילדים ונוער בסיכון

הקרן לילדים ונוער בסיכון פועלת החל משנת 2004 לטובת קידום הטיפול בילדים ובני נוער בסיכון, ולפיתוח והטמעת תוכניות מערכתיות בתחום. פעילותה של הקרן מכוונת לפיתוח מענים לילדים ובני נוער הנמצאים בסיכון בשל הזנחה, התעללות, אלימות ופגיעה מינית, לרבות ילדים ובני נוער עוברי חוק, המשתמשים בסמים או החשופים לתנאי חיים מסכנים. הקרן פועלת להשקעה חברתית בצמצום פערים חברתיים, היחלצות מעוני ושילובם העתידי של ילדים ונוער בסיכון כאזרחים יצרניים ותורמים, נטולי תלות בגמלאות המוסד.

לקרן שיתופי פעולה משמעותיים עם משרדי הרווחה, חינוך, בריאות, קליטה ומשרד הכלכלה, וכן מיזמים משותפים עם קרנות, ארגונים ציבוריים וארגונים עסקיים.

קרן מנוף - מניעת תאונות עבודה

הקרן הוקמה כדי לצמצם ככל האפשר את מספר התאונות, ולהגביר את המודעות בקרב העובדים והמעסיקים לנושא הבטיחות והגהות במקומות העבודה. הקרן מסייעת להוביל מחקרים בתחום הבטיחות והגהות, וליישום את המסקנות באופן ניסיוני במקומות העבודה.בנוסף, הקרן מסייעת בהפעלת סדנאות והדרכות במקומות העבודה, בפיתוח ושיפור אמצעי בטיחות חדשניים, באיתור סיכונים מקצועיים יוצאי דופן ובמתן פתרונות, בסיוע ברכישת אמצעי בטיחות חדשנים ובמבצעי הסברה ופרסום להגברת הבטיחות ולמניעת תאונות בעבודה.

דילוג לתוכן