ספר הדיאדה - מפתחים חדשנות חברתית - הכוורת

ספר הדיאדה – מפתחים חדשנות חברתית

הכירו את הדיאדה, מהלך לתמיכה בפיתוח חדשנות טכנולוגית בשירות החברה בהובלת ג'וינט אלכא ובשותפות משרדי האוצר, העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הדיגיטל, הבריאות והחינוך ובעזרת הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון, ג'וינט ישראל מעבר למוגבלויות, ג'וינט אשל והכוורת ליזמות חברתית. 

מטרת מכרז הדיאדה

מכרז הדיאדה נועד לקדם הסבה מהירה של טכנולוגיות חדשניות קיימות למענה על צרכים חברתיים מגוונים של אוכלוסיות יעד מגוונות: אנשים עם מוגבלות, אוכלוסיות מוחלשות, פריפריה סוציואקונומית וגיאוגרפית, אוכלוסיות בסיכון וזקנים. עם פרוץ מגיפת הקורונה הורחבה הקריאה למתן מענים לצרכים נוספים על פי צו השעה.

ראציונל

במהלך העשורים האחרונים ישראל מייצרת שיעור רב של חברות הזנק ויזמויות מקומיות, בין היתר כאלו שמייצרות הנפקות ונמכרות בסכומים גבוהים בעולם, כל אלו תודות לתרבות ה-"start-up Nation" שהתפתחה במדינה. לצד כל זאת, בחדשנות אימפקט ישראל מצויה הרחק מאחור. תמונת שוק השקעות- האימפקט בישראל עודנה בוסרית, ושבעתיים על רקע מגמה גלובלית ברורה הקושרת אחריות חברתית עם רווח. מדדי ESG המוכרים, מחלחלים לישראל אך במעט, והשקעה חברתית מדוברת לרוב לצד פילנתרופיה או השקעות-לווין. ממצב זה כולם יוצאים נפסדים: המשקיעים מחמיצים שוק שבמקרים רבים הוא גדול ולא ממוצה, המדינה מחמיצה הזדמנות להובלה בשדה משמעותי נוסף, ואנשים מאוכלוסיות מוחלשות מנועים מפתרונות שעשויים לשפר את איכות חייהם ועצמאותם. הדיאדה נוצרה כדי לעזור לגשר על הפער הזה על ידי יצירת חיבורים מכוונים בין יזמים עם יכולות גבוהות ובין מומחי צורך ואוכלוסייה. בבסיס מכרז הדיאדה עומדת ההנחה שעל מנת לייצר חדשנות חברתית, ישנו צורך בשילוב של מומחי תוכן ומומחי טכנולוגיה בכל מיזם. מכאן למעשה נוצר מנגנון הדיאדה (=צמד) הגשה משותפת של שני גופים כתנאי בסיס להשתתפות במכרז הייחודי. זאת מתוך אמונה כי כאשר החיבור בין העולמות נוצר באופן מיטבי, באפשרות הצד היזמי-עסקי להגדיל את האימפקט, ובאפשרות הצד החברתי להעצים את התשואה הכלכלית

מה למדנו מהמהלך?

מהלך הדיאדה הוכיח את ההנחה כי שדה החדשנות החברתית הוא הזדמנות אמיתית ובעל פוטנציאל ממשי הן מבחינת השקעה כלכלית והן מבחינת אימפקט חברתי. השותפויות השונות, שבחבירה שלהן מייצרות את היכולת לשלב בין העולמות השונים, מוכיחות שבחיבור נכון האימפקט הזה רק גדל והשדה הופך מקצועי ומדויק יותר. משום כך אנו מבינים היום כי המשך פיתוח השדה הוא הכרחי ובעל משמעות לחברה הישראלית. במוקד הפיתוח העתידי אנו מסמנים עידוד של הקמת שותפויות נוספות וחיזוק הקיימות, פיתוח ההשקעה בשדה החדשנות החברתית וסיוע להבשלת המיזמים השונים.

להיכרות עם תהליך המכרז, שלבי היישום והמיזמים המשתתפים – הורידו את ספר הדיאדה בקבצים להורדה

 

WhatsAppFacebookLinkedInTwitterEmailCopy Link
דילוג לתוכן