הכוורת - המרכז ליזמות וחדשנות חברתית של ישראל

מיסודם של ג'וינט ישראל וקרנות הביטוח הלאומי