הכוורת - המרכז ליזמות וחדשנות חברתית של ישראל

מיסודם של ג'וינט ישראל וקרנות הביטוח הלאומי

200 מנטורים ואנליסטים
100+ ארגונים הטמיעו מיזמים
6,000 חברים בקהילת הכוורת