Safe Talk - הכוורת

Safe Talk

שומרים על היקרים לנו, גם מרחוק

עוסק פטור

מקור המיזם מיזמי הכוורת
סטטוס המיזם בהקמה
שנת המיזם 2022
סוג המיזם מוצר טכנולוגי

אסף לוין

E.S.W עובד סוציאלי , יזם פרויקטים טכנולוגיים וחברתיים לשימור ושיפור חייהם של קשישים
WhatsAppFacebookLinkedInTwitterEmailCopy Link
דילוג לתוכן