Anima-Ey - הכוורת

Anima-Ey

מערכת בינה מלאכותית לזיהוי פגיעה מינית בעזרת ציור

חברה בע"מ

מקור המיזם מיזמי הכוורת
סטטוס המיזם פעיל
שנת המיזם
סוג המיזם מיזם טכנולוגי

בן זנתי

מנכ"ל ומייסד אנימה
WhatsAppFacebookLinkedInTwitterEmailCopy Link
דילוג לתוכן