אנשים עם מוגבלות - הכוורת
אתגרים והזדמנויות:

קידום חיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות דרך כל אחד מנושאי היסוד של אוריינות דיגיטלית, מיצוי זכויות, הגברת שייכות וקהילתיות, הפחתת בדידות, הגברת מודעות ויצירת שינוי עמדות וחיזוק מעגלי תמיכה חברתית.

מיזמים לדוגמה

בכוורת אנחנו מלווים מיזמים שנענו לאתגרי התחום, ועוזרים להם להגיע להשפעה רחבה. קבלו הצצה לכמה כאלה:


מוגבלות חושית
אנשים עם מוגבלות
מוגבלות קוגניטיבית

עוד שאלות?

דילוג לתוכן