הזדקנות מיטבית - הכוורת
אתגרים והזדמנויות:

שימור האוטונומיה של האדם המזדקן ויצירת תנאים להזדקנות מיטבית באמצעות פיתוח מענים בתחומים של:
• חוסן כלכלי- 40% מההזקנים מתקשים להסתדר כלכלית
• רישות חברתי - 39% אינם משתתפים בפעילות חברתית
• משמעות- 28% מהזקנים חשים בדידות
• בריאות- 50% בעלי אוריינות בריאות נמוכה

מיזמים לדוגמה

בכוורת אנחנו מלווים מיזמים שנענו לאתגרים בתחום ההזדקנות, ועוזרים להם להגיע להשפעה רחבה. קבלו הצצה לכמה כאלה:


זקנים

עוד שאלות?

דילוג לתוכן