אוכלוסיות מיוחדות - הכוורת
אתגרים והזדמנויות:

שיפור רווחת החיים של אוכלוסיות אלו ורכישת כלים לפיתוח עצמאות, מסוגלות ויצירת אורחות חיים נורמטיביים ומיטביים.

מיזמים לדוגמה

בכוורת אנחנו מלווים מיזמים שנענו לאתגרי התחום, ועוזרים להם להגיע להשפעה רחבה. קבלו הצצה לכמה כאלה:


דרי רחוב

עוד שאלות?

דילוג לתוכן