Safe Space - הכוורת

Safe Space

להתפתח רגשית, לקבל כלים ולבקש עזרה

מקור המיזם מיזמי הכוורת
סטטוס המיזם בהקמה
שנת המיזם 2022
סוג המיזם מוצר טכנולוגי

מיטל שפירא

יועצת משפטית ומקדמת מדיניות וחקיקה
WhatsAppFacebookLinkedInTwitterEmailCopy Link
דילוג לתוכן